Leraren geen bezwaar tegen onderlinge salarisverschillen

cnvUit onderzoek van CNV Onderwijs blijkt dat leraren geen bezwaar hebben tegen salarisverschillen binnen een schoolteam. Door de invoering van de functiemix kunnen leraren promotie maken naar hogere functies en salarisschalen. Hierdoor ontstaan er binnen scholen lerarenfuncties op meerdere niveaus naast elkaar. Het gelijkheidsideaal in het basisonderwijs is definitief verleden tijd.

Uit het onderzoek dat CNV Onderwijs uitvoerde onder 1.360 leraren in het basisonderwijs blijkt dat ruim driekwart (77%) van de respondenten vindt dat leraren die over specifieke kwaliteiten beschikken beter beloond mogen worden voor hun werkzaamheden als leraar in de klas. Een ruime meerderheid (63%) is het er bovendien mee eens dat collega’s binnen een schoolteam door de invoering van de functiemix in verschillende salarisschalen terechtkomen.

Cultuuromslag
Van de leraren die hebben meegewerkt aan het onderzoek denkt 56% wel dat er spanningen tussen collega’s zullen ontstaan door de verschillen in salarisschalen. Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs :”Wij begrijpen dat het voor het basisonderwijs een cultuuromslag is. Voor sommige leraren is dit nog moeilijk. Daarom zijn wij blij dat zo’n overtuigende meerderheid positief blijkt te staan tegenover het bieden van carrièreperspectief binnen de leraarsfunctie.”

Over de functiemix
Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn volop aan de slag met de invoering van de functiemix. Zoals afgesproken in het Convenant LeerKracht van Nederland krijgen schoolbesturen de komende jaren extra geld, zodat leraren promotie kunnen maken naar hogere functies en de daaraan gekoppelde hogere salarisschalen. Hierdoor zullen er binnen scholen steeds meer lerarenfuncties op meerdere niveaus naast elkaar ontstaan.

Laat van je horen

*